Документація

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

на купівлю-продаж товарів на відстані через мережу Інтернет

Викладений нижче текст є Договором між інтернет-магазином, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою https://sitkazahid.com/, що має назву надалі  «Інтернет-магазин», і користувачем послуг Інтернет-магазину, що має назву надалі «Покупець», і визначає умови купівлі-продажу товарів Покупцем через сайт інтернет-магазину.

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. Ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець).

1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Інтернет-магазину, користувач стає Покупцем.

2. Терміни та визначення

2.1. Інтернет-магазин – Товариство з обмеженою відповідальністю «Сітка Захід Україна»  , заснований відповідно до Законодавства України, що оперує сайтом, розміщеним в мережі Інтернет за адресою https://sitkazahid.com/.

2.2. Товар - опублікований на сайті Інтернет-магазину в розділі «Продукція».

2.3. Покупець - фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, яка отримує інформацію від Інтернет-магазину, яка розміщує замовлення на пошук, комплектацію та резервування Товарів, які представлені на сайті Інтернет-магазину, чи юридична особа / фізична особа- підприємець.

2.4. Замовлення - оформлена і розміщена заявка Покупця, адресована Інтернет-магазину, на пошук, комплектацію та резервування Товарів, для подальшого їх викупу Покупцем.

2.5. Сайт - сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет, і містить всі ознаки публічної оферти з пошуку, комплектації і резервування Товарів обраних Покупцем на сайті.

2.6. Особистий кабінет - простір на Сайті, доступ до якого має Покупець, в якому відбивається його персональна інформація та історія розміщених ним Замовлень.

3. Предмет договору

3.1. Цей договір визначає порядок взаємодії та умови надання Інтернет-магазином послуг Покупцеві, грунтуючись на його прагненні, бажанні і можливості скористатися послугами пошуку, комплектації і резервування Товарів, а також на прагненні Інтернет-магазину надати Покупцеві потрібну йому інформацію, знайти і укомплектувати Товари згідно Замовлення покупця, і зарезервувати їх для подальшого придбання Покупцем.

3.2. Інтернет-магазин надає Покупцеві наступні послуги:

3.2.1. Пошук, комплектація і резервування Товарів на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на Сайті і підтвердженого Інтернет-магазином;

3.3. Інтернет-магазин здійснює продаж і доставку Товарів за допомогою кур'єрських служб доставки, зазначених на сайті інтернет-магазину на підставі заявок Покупців, залишених на Сайті і підтверджених Інтернет-магазином. Зазначені на Сайті ціни на Товари включають в себе вартість послуг пошуку, комплектації і резервування і доставки товарів Покупців, якщо інше не зазначено в підтвердженні Заявки.

3.4. Покупець погоджується з умовами цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку «Підтвердити замовлення», що виражає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Інтернет-магазин від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право Інтернет-магазину скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

4. Правила роботи з Сайтом

4.1. Покупець може переглядати зміст Сайту, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

4.2. Реєстрація потрібна для доступу Покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з Сайтом.

4.3. При реєстрації Покупець вводить такі дані:

· Ім'я, прізвище

· Номер телефону

· Адреса електронної пошти

· Пароль

4.4. Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення.

4.5. Після реєстрації на Сайті Покупцеві надається доступ до Особистого кабінету.

4.6. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам параметри доступу, зазначені при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Інтернет-магазину, надіславши електронний лист на адресу  [email protected] або зв'язатися по телефону +380 67 109 7878.

4.7. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті під його обліковим записом і від його імені.

4.8. Інтернет-магазин має право відмовити Покупцеві в користуванні послугами Інтернет-магазину, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору, або ін.).

4.9. Заборонено використовувати Сайт в протизаконної і забороненої діяльності. Покупці Інтернет-магазину погоджуються дотримуватися законів України і норми поведінки, прийняті в мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись, розміщенням на сайті матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає і / або ущемляє честь, гідність і / або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Інтернет-магазину.

5. Порядок оформлення Замовлення

5.1. Покупець оформляє Замовлення на Сайті самостійно, шляхом додавання обраних Товарів в віртуальну корзину і натискаючи кнопку «Оформити замовлення».

5.2. Оформити Замовлення на Товари можуть тільки зареєстровані покупці.

6. Порядок оплати

6.1. Покупець набуває Товари, зазначені в розміщеному на Сайті замовленні, а також оплачує послуги Інтернет-магазину на умовах узгоджених сторонами в підтвердженому Інтернет-магазином замовленні Покупця:

- На умовах передоплати на рахунок Інтернет-магазину, вказаний в замовленні;

- В момент отримання Товару в відділенні кур'єрської служби.

6.2. Загальна вартість Замовлення, що включає повну вартість Товарів і послуг Інтернет-магазину дорівнює сумі, підлягає оплаті і вказується на Сайті при оформленні і в момент розміщення Замовлення.

7. Умови повернення.

7.3. Повернення товарів здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8. Конфіденційність і захист персональних даних

8.1. При реєстрації на Сайті Покупець залишає персональні та контактні дані, зазначені в п.4.3. цього договору, але не обмежуються ним.

8.2. Надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р

8.3. Інтернет-магазин використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Інтернет-магазином, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

8.4. Інтернет-магазин зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Інтернет-магазином інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

8.5. Якщо Покупець не бажає, щоб Інтернет-магазин продовжував обробляти персональні дані, то Покупцеві необхідно звернутися із заявою в службу підтримки. В цьому випадку Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами Інтернет-магазину.

8.6. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Інтернет-магазин не несе відповідальності за неякісне виконання покладених на нього зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

9. Інформаційні повідомлення

9.1. Реєструючись на Сайті, Покупець дає Інтернет-магазину згоду на отримання інформаційних повідомлень від Інтернет-магазину і його партнерів, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, за допомогою служби коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти.

9.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, змінивши відповідні налаштування в Особистому кабінеті.

10. Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті

10.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші захищені  законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

10.2. Весь зміст Сайту охороняється законодавством України.

10.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або уступці, створювати вторинні документи та ін.

11. Інші умови

11.1. Цей договір укладено на території України і підпорядковується матеріальному праву України.

11.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

11.3. Всі суперечки, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Інтернет-магазин можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

11.4. Інтернет-магазин має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на Сайті.

 

Реквізити:

Постачальник: ТОВ "Сітка Захід Україна" "Р/р 26001051516753, Банк Приватбанк, МФО 356282

Видано клiєнту ШЕРСТЕНЬ ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА (Приватний пiдприємець),
ЄДРПОУ 3325606246, про те, що йому
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 356282) вiдкрито рахунок:
№ UA223562820000026003051527933 (Поточний рахунок),
валюта UAH (Українська гривня), дата вiдкриття 29.06.2021p.
Адреса вiддiлення: 58005, м.Чернiвцi, вул.Небесної Сотнi, 14А

Чернівецька обл., Чернівці, вул. Капеланська, № 2,

код за ЄДРПОУ 42756975, ІПН 427569724122"

ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 01/07/2021Ф

 м. Чернівці                                                                                                                «01»  липня  2021 р.

 Суб’єкти господарювання:

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Сітка Захід Україна», в особі директора Сидоряка Ігоря Степановича,  який діє на підставі Статуту, далі за текстом «Постачальник», з однієї сторони, та Фізична особа підприємець Шерстень Олена Євгенівна, який діє на підставі Виписки,  далі за текстом «Покупець», з другої сторони, уклали цей господарський договір поставки (далі по тексту – договір), про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - Покупцеві товар (товари), а Покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

1.2.Договір поставки укладається на розсуд сторін.

1.3.Предметом поставки є визначені родовими ознаками товари, які поставляються Постачальником на умовах даного Договору.

2.БАЗИС ПОСТАВКИ

2.1. Поставка товарів здійснюється на умовах EXW,СРТ, FCA, DDP  (Інкотермс – 2010). Сторони погоджують базис поставки під час замовлення товару.

2.2. Разом з товаром Постачальник повинен передати Покупцю документи (накладні, документ про якість тощо), які мають відношення до товару і підлягають передачі разом з товаром відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Право власності на поставлені товари переходить до Покупця в момент передачі товару  Перевізнику за видатковою накладною (якщо базис поставки   СРТ  або FCA ), або в момент отримання товару на складі Постачальника, якщо базис поставки EXW (EX WORKS), ФРАНКО ЗАВОД.

3.КІЛЬКІСТЬ І АСОРТИМЕНТ ПОСТАВКИ

3.1.Загальна кількість товарів, що підлягають поставці, їх часткове співвідношення (асортимент,  номенклатура) за видами, типами, розмірами визначаються   видатковою  накладною (та\або товаро - транспортній накладній).

3.2.Кількість товару, який підлягає поставці за цим договором, може встановлюватися або в одиницях вимірювання, або у грошовому вираженні.

4.СТРОКИ І ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Строк поставки кожної партії товару становить 30 (тридцять) календарних  днів з моменту зарахування грошових коштів на рахунок Постачальника, перерахованих у строки та на умовах розділу 8 даного Договору.  

4.2. Асортимент, кількість товару, ціна та вартість кожної партії поставки товарів визначаються сторонами видатковій накладній (товаро - транспортній накладній).

4.3. Передача товару Постачальником Покупцю здійснюється за видатковою накладною в якій сторони зазначають найменування товару, що постачається, кількість в одиницях вимірювання, узгоджену ціну товару та загальну вартість товару, що постачається. На загальну вартість товару нараховується ПДВ за ставкою, встановленою чинним законодавством.

4.4. Дата, вказана Покупцем у видатковій накладній про прийняття товару, є датою поставки товару Постачальником.

4.5. Постачальник надає Покупцю не пізніше ніж за три дні до дати поставки достатнє повідомлення щодо часу і місця, коли і де товар буде наданий у розпорядження останнього. Повідомлення надається шляхом телефонного чи факсимільного зв’язку, або в інший спосіб.

4.6. Сторони погоджують асортимент, кількість товару, ціну та вартість партії поставки товарів шляхом надіслання Покупцем заявки Постачальнику, в якій Покупець вказує асортимент та кількість товару\партії поставки. Постачальник підтверджує прийняття заявки до виконання шляхом надіслання Покупцю підтвердження заявки, в якому вказує асортимент, кількість товару, ціну та вартість партії поставки товарів, що можуть бути поставлені Постачальником. У підтвердженні заявки Постачальник зазначає базис поставки.

4.7. В будь-якому випадку, остаточним підтвердженням поставки товару Постачальником за асортиментом, підгрупами тощо є видаткова накладна.

4.8. Поставка партії товару вважається виконаною Постачальником в момент передачі партії товару Покупцю  (перевізнику, першому перевізнику в разі змішаного перевезення).

4.9. Сторони Договору дійшли згоди та вирішили, що у відповідності до ст. 201 Податкового кодексу України Постачальник надає податкову накладну в електронній формі з дотриманням умов щодо реєстрації у порядку, зазначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої Постачальником особи та здійснення відповідної реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних. 

5.ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, ЩО ПОСТАВЛЯЮТЬСЯ, ТА УПАКОВКА ТОВАРІВ

5.1. Якість товарів, що поставляються, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації,  яка встановлює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам).

5.2. Якщо вказану документацію не опубліковано у загальнодоступних виданнях, її копії надаються Постачальником до примірника договору Покупця на його прохання, якщо вони є в наявності у Постачальника.

5.3. Відповідність товару вимогам законодавства підтверджується способом і в порядку, встановленому законом та іншими нормативно-правовими актами.

5.4.Товар повинен бути наданий в тарі та (або) упакований звичайним для нього способом в упаковку, а в разі їх відсутності – способом, що забезпечує зберігання товару під час звичайних умов зберігання та транспортування, якщо  не встановлено додаткових вимог до упаковки партії товару. Постачальник  за власний рахунок забезпечує пакування товару, необхідного для перевезення  (за  винятком випадків,  коли в даній галузі торгівлі прийнято надавати у розпорядження товари з такими ж характеристиками, що обумовлені договором, без упаковки).  Пакування здійснюється в тій мірі, в якій обставини, що стосуються транспортування (наприклад,  засоби перевезення,  місце  призначення), були  повідомлені Постачальнику до укладення договору  поставки.  Упаковка повинна містити належне маркування.

6.РЕКЛАМАЦІЇ

6.1.При виявленні невідповідності товару вимогам щодо якості після відвантаження товару рекламації про невідповідність товару вимогам якості повинні бути складені, підписані та пропечатані, (в разі необхідності зробити на направити фотографії виявлених дефектів поставленого товару) направлені Постачальнику протягом 10 днів з моменту виявлення. При цьому Покупець повинен довести, що виявлені недоліки товару виникли до моменту передачі товару Постачальником. У випадку згоди Постачальника з пред’явленою рекламацією проводиться заміна неякісного товару на якісний.

6.2.Покупець не має права реалізовувати партію даного товару, щодо якої заявлена рекламаційна претензія.

6.3.Сторони погодили, що під час вирішення всіх питань щодо якості поставленного товару, Сторонни керуються положеннями Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

7.ЦІНА ТОВАРУ ТА СУМА ДОГОВОРУ

7.1.Ціни на товари, що постачаються, є вільними відпускними і встановлюються Постачальником. Сторони визнають, що ціни на товари, є дійсним на дату укладання цього договору, і можуть змінюватися Постачальником в залежності від показників, які обумовлюють ціну товару. Ціна товару, яка входить у партію поставки, остаточно узгоджується та вказується сторонами у видатковій накладній на поставку партії товару. Зміна остаточно узгодженої сторонами ціни товару після його поставки Покупцю не допускається.

7.2.Сума договору складається з суми вартості партій товарів, поставлених Постачальником протягом строку дії цього договору згідно видаткових накладних, які є невід’ємною частиною даного Договору.

7.3.Ціни встановлюються у національній валюті України.

7.4.Постачальник має право за згодою Покупця змінювати перелік товарів, що поставляються, а також ціни на них, повідомивши про це Покупця у вигляді письмової пропозиції щонайменше за 10 днів до внесення таких змін.

8.ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1.Покупець сплачує замовлений товар на умовах 100% передоплати, шляхом оплати всієї замовленої партії товару протягом 3 календарних днів з моменту виставлення рахунку-фактури Постачальником.

8.2.Оплата здійснюється у розмірі повної вартості замовленої Покупцем партії товару шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Постачальника, вказаний у реквізитах            цього договору.

8.3.Оплата здійснюється Покупцем на підставі цього договору та рахунку-фактури, виставленої Постачальником на вартість замовленої партії товару. При здійсненні платежу Покупець обов’язково повинен вказувати у платіжному дорученні номер та дату цього договору, номер та дату у рахунку-фактури, виписаної Постачальником на оплату замовленої Покупцем партії товару. В залежності від погодженого базису поставки, Покупець також відшкодовує вартість      перевезення.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1.Сторона, яка порушила господарське зобов’язання, визначене цим договором та/або чинним законодавством України, зобов’язана відшкодувати завдані цим збитки стороні, чиї права або законні інтереси порушено.

9.2.Склад та розмір відшкодування збитків визначається сторонами за правилами, встановленими Господарським кодексом України. При визначенні розміру збитків враховуються ціни, які встановлені Постачальником на такі ж товари, що постачалися Покупцю, на день пред’явлення претензії постраждалою стороною винній стороні, і які будуть визначені на підставі даних, наданих Постачальником. Якщо між пред’явленням претензії та її добровільним задоволенням винною стороною проміжок часу складе більше ніж 10 днів, розмір збитків буде перераховано, виходячи з ціни, яка встановлена Постачальником на такі ж товари, що постачалися Покупцю за цим договором, на день добровільного задоволення претензії постраждалої сторони винною стороною.

9.3.Якщо вимогу постраждалої сторони не буде задоволено в добровільному порядку протягом двадцяти днів з дати пред’явлення претензії, то при визначенні розміру збитків враховуються ціни, які встановлені Постачальником на такі ж товари, що постачалися Покупцю, на день подання позову до суду про стягнення збитків постраждалою стороною з винної сторони. 

9.4.Сторона, яка порушила своє зобов’язання або напевне знає, що порушить його при настанні строку виконання, повинна не пізніше 3 (трьох) робочих днів, повідомити про це другу сторону. У протилежному випадку ця сторона позбавляється  права посилатися на невжиття другою стороною заходів щодо запобігання збиткам та вимагати відповідного зменшення розміру збитків.

9.5.Сторона господарського зобов'язання не позбавляється права на відшкодування збитків навіть у разі, якщо вона була своєчасно попереджена другою стороною про можливе невиконання нею зобов'язання і  могла запобігти  виникненню збитків своїми діями, але не зробила  цього у зв’язку з тим, що вжиття таких заходів потягло б за собою додаткові витрати. Збитки стягуються у повній сумі  понад  штрафні санкції.

9.6. Збитки стягуються у повній сумі  понад  штрафні санкції.

9.7.За порушення грошових зобов’язань за цим договором винна сторона сплачує постраждалій стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період припущення порушення винною стороною, від суми невиконаного грошового зобов’язання за кожний день порушення виконання.

9.8.За прострочення в поставці товару Постачальник сплачує на користь Покупця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період припущення порушення, від вартості товару, поставку якого прострочено, за кожний день прострочення в поставці.

9.9. За неправильне оформлення та несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (в подальшому - ЄРПН) відповідальність за нанесені матеріальні збитки покладається на Постачальника у розмірі не відшкодованої Покупцем з цієї причини суми податку на додану вартість. Під неправильним оформленням та несвоєчасною реєстрацією у розумінні даного пункту мається на увазі :

  • неправильне оформлення – оформлення Постачальником податкових накладних з арифметичними та іншими помилками;
  • несвоєчасна реєстрація податкових накладних - неподання у визначений законом термін документів для реєстрації податкових накладних.

9.10. Відмова органу ДФС в реєстрації податкових накладних Постачальника  в ЄРПН з інших причин ніж вказані в п 9.9. не тягне за собою будь - якої  відповідальності Постачальника.

10.ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН (ФОРС-МАЖОР)

10.1.Сторони погодилися, що у разі виникнення обставин непереборної сили, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, валютних обмежень, змін у законодавстві сторони, яка повинна виконати господарське зобов’язання, які унеможливлюють виконання Стороною своїх зобов’язань за даним договором, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи природних явищ, та безпосередньої дії таких обставин на сторону, яка повинна виконати господарське зобов’язання, Сторона звільняється від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин. У разі, коли дія зазначених обставин триває більш як 90 днів, кожна із Сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за 30 днів до розірвання. Достатнім доказом дії таких обставин та терміну дії є документ, виданий Торгово- промисловою палатою України.

11.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1.Цей Договір з «01» липня 2021 року по «31» грудня  2021 року. Дострокове розірвання договору можливе лише у випадках, передбачених чинним законодавством України або за згодою Сторін. В разі ненадходження письмових заперечень  Сторін за один місяць до завершення строку дії Договору,  термін його дії продовжується до 31 грудня наступного року.

11.2.Сторона  договору, яка  вважає  за  необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції  про це другій стороні за договором.

11.3.Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору,  у  двадцятиденний  строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду.

11.4.У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання   відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

11.5.Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

11.6.Всі додатки до договору є його невід»ємною частиною та мають однакову із договором юридичну силу за умови їх погодження та підписання Сторонами.

11.7. Покупець погоджується та дає свою згоду на те, що Постачальник має право збирати, обробляти, зберігати, використовувати дані Покупця, його посадових осіб, співробітників, тощо, що зазначені в цьому договорі та/або стали йому відомі в ході його виконання, включаючи дані осіб, що отримують Товар від імені Покупця у будь-який не заборонений чинним законодавством спосіб, в т.ч. але не обмежуючись при формуванні та використанні бази персональних даних «контрагенти», при реалізації господарчих, правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, статистики, тощо.

12.РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ:

ПОСТАЧАЛЬНИК

ПОКУПЕЦЬ

ТОВ «Сітка Захід Україна»

юридична адреса: 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Капеланська, 2

ЄДРПОУ 42756975

UA 113562820000026001051516753 в ЧФ КБ АТ «Приватбанк» м. Чернівці

МФО 356282

ІПН :427569724122

 

Директор__________________ Сидоряк І. С.

 

ФОП Шерстень Олена Євгенівна

юридична адреса: 58029, Чернівецька обл., м. Чернівці, просп. Незалежності,

буд. 90а, кв. 29

ЄДРПОУ 3325606246

UA223562820000026003051527933 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 356282

 

________________________Шерстень О.Є.